SPOTKANIE EKOLOGICZNE "WODA I ŚCIEKI W PRZYRODZIE"
Dodane przez admin dnia Czerwiec 13 2016 11:03:21
Images: woda_3.jpg


30 maja odbyło się spotkanie uczniów klas III – V z panem dr Dariuszem Latawcem - prezesem Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu. Tematem spotkania było zanieczyszczenie wód, a także przyczyny, skutki i zapobieganie degradacji wód, której główną przyczyną są ścieki. Uczniowie pouczeni zostali o wpływie zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i z terenów rolniczych, na których stosuje się nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. Było też o tym jak można je zminimalizować poprzez budowę oczyszczalni ścieków, składowanie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, sadzenie drzew w okolicach zbiorników, zakładanie filtrów na wodę. Na zakończenie były zagadki, upominki i każdy uczeń otrzymał informację przedstawiającą obieg wody i ścieków w przyrodzie. Spotkanie zorganizowały pani Sylwia Sąder i pani Anna Watycha.

Zobacz w galerii...